Close

Místní kolo Zlatá udice 2024 – Písek

Dne 6. 4. 2024 ČRS MO Písek uspořádala ve spolupráci s DDM Písek Místní kolo Zlaté udice 2024. Závodu se zúčastnili děti z rybářských kroužků. Začínalo se lovem ryb na pravém bře…

Více ZDE

Zlatá udice

Zlatá udice je nejkomplexnější dětskou rybářskou soutěží Českého rybářského svazu z. s., s velmi bohatou historií sahající až do roku 1974. Spojuje schopnosti a dovednosti mladých rybářů ve třech samostatných rybářských odvětvích. Zlatá udice je postupovou soutěží začínající každoročně okresními (místními) koly, dále pokračuje navazujícími územními koly a vrcholící v polovině roku Národním kolem Zlaté udice. Na soutěže vysílá místní organizace či územní svaz ČRS vždy jen jedno šestičlenné družstvo. To zpravidla tvoří 4 žáci do 15 let, 1 žákyně do 15 let a 1 junior do 18 let, kteří nejlépe ovládají tři základní rybářské okruhy Zlaté udice:

Rybářské znalosti:

V této oblasti je dokonale prověřena připravenost jednotlivých účastníků Zlaté udice po teoretické (znalostní) stránce. Svoje znalosti musí obhájit v teoretickém testu skládájícím se z přírodovědných znalostí, chovu ryb, zákonu o rybářství, teorie lovu ryb a základů rybolovné techniky. Dále účastníci absolvují poznávací test ryb, rostlin a živočichů.

Lov ryb udicí:

Závodník musí dokázat, že umí sám lovit ryby. Nemá k dispozici žádného pomocníka, pouze trenéra, který nesmí do lovu ryb svévolně zasáhnout. Jedinou povolenou technikou lovu ryb je plavaná. Zpravidla se chytá na bič, případně na jakýkoliv jiný prut, na který lze navázat rybářský splávek. Schopnější závodníci chytají na děličku či boloňku odhozem. Naměření hloubky, navázání háčku či krmení (vnadění) je pro závodníka LRU naprosto přirozené. Samotné zaseknutí a zdolání ryby je jen pomyslným vrcholem jeho celodenního snažení. Úlovky každý závodník uchovává ve vezírku, který je umístěn uvnitř jeho 10 m sektoru. Trenér může před začátkem závodu připravit krmení, navázat a ujistit se o připravenosti rybářských udic, případně pak radit svým svěřencům v průběhu závodu. Závod mívá dvě dvou hodinová kola lovu ryb. Úlovky se po ukončení kola váží a vracejí nepoškozené zpět do rybářského revíru. Za každý gram ulovených ryb závodník získává jeden bod.

Rybolovná technika:

V této části Zlaté udice se prověřují závodníkovi schopnosti manipulace a ovládání rybářského nářadí při nahazování. Na rozdíl od lovu ryb se tato část neodehrává u vody, ale na travnatých plochách, fotbalových hřištích či atletických stadionech, kde na závodníky čeká 5 základních disciplín rybolovné techniky (casting sportu). Tři terčové na přesnost a dvě dálkové, kde nejvíce záleží na vzdálenosti závodníkova hodu. Za každou trefu do terče či maximální dohozenou vzdálenost závodník obdrží body. Součtem bodů ze všech disciplín vznikne celkový výsledek závodníka v sekci RT, který je následně patřičně zhodnocen v celkovém pořadí žáků, žákyň, juniorů a družstev v celé Zlaté udici.Otázky a odpovědi 2018

Soubor otázek a odpovědí z rybářských znalostí, lovu ryb a rybolovné techniky k teoretické části Zlaté udice

Stáhnout
Fotogalerie

Loga a ukázkové fotografie z rybářské soutěže Zlatá udice.

Výukový program Zlatá udice

Počítačový program .exe (windows) – poznávání ryb, rostlin, živočichů + testy z rybářských znalostí 

Stáhnout
Share via
Copy link
Powered by Social Snap