Close

Místní kolo Zlatá udice 2024 – Písek

Dne 6. 4. 2024 ČRS MO Písek uspořádala ve spolupráci s DDM Písek Místní kolo Zlaté udice 2024. Závodu se zúčastnili děti z rybářských kroužků. Začínalo se lovem ryb na pravém bře…

Více ZDE

Povinnosti člena MO

Sumář evidence docházek a úlovků (dále jen úlovkový lístek) pro vody mimopstruhové musí být odevzdán do 15. ledna následujícího roku! Ostatní úlovkové lístky do 15 dnů po skončení platnosti, organizaci, která ji vydala.


Úlovkové lístky odevzdávejte osobně nebo zasílejte obyčejně poštou se zpátečním korespondenčním lístkem a známkou, včetně adresy. Na korespondenční lístek Vám bude potvrzeno odevzdání. Na jiný způsob odevzdání nebude brán zřetel! Za neodevzdání úlovkového lístku je stanovena pokuta ve výši 100 Kč!


 Členský příspěvek musí být zaplacen do konce dubna téhož roku! Členskou známku je třeba  vylepit do členské legitimace .  Nezaplacením a nevylepením členské známky do legitimace přestáváte být členem MO ČRS. Obnovení členství (nejpozději do jednoho roku) stojí 200 Kč.


Členské příspěvky na rok 2023:

Dospělí členové……………………..700 Kč

Mládež od 16 do 18 let……................300 Kč

Děti do 15 let …………………………150 Kč


Mládež do 15 let:

Povinností je 2 letá účast v rybářském kroužku. Potvrzení vydá vedoucí rybářského kroužku (jedná se o děti v rozsahu MHD Písek). Děti přespolní se musí přihlásit jako dospělý člen a zúčastnit se školení nových rybářů dle nahlášených termínů.

Starobní důchodci a invalidní důchodci, (I. II. III. stupně) zaplatí jako náhradu za brigádu částku 200 Kč. Držitelé průkazů ZTP-P a ženy jsou těchto povinností zbaveni !


Platnost rybářských lístků:

S odkazem na nový zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 197/2004 Sb. upozorňujeme všechny členy MO, že rybářské lístky budou vydávány OŽP v Písku s platností na jeden, tři nebo deset let od termínu vydání. Veškeré informace o platbách, příspěvcích, úhradách brigád, nebo přihlášky na brigády budou poskytnuty v kanceláři MO.

Brigády

VÍCE ZDE
Share via
Copy link
Powered by Social Snap