Close

Místní kolo Zlatá udice 2024 – Písek

Dne 6. 4. 2024 ČRS MO Písek uspořádala ve spolupráci s DDM Písek Místní kolo Zlaté udice 2024. Závodu se zúčastnili děti z rybářských kroužků. Začínalo se lovem ryb na pravém bře…

Více ZDE

10.11.2021

Podpora zarybnění revírů z dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny – 2. Chov ryb ve vodních tocích

V letošním roce požádal náš spolek o dotaci – „Podpora zarybnění revírů z dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny“ a z této podpory jsme vysadili: 2000 kusů ročka lipana podhorního ; 4000 kusů násady candáta obecného; 3000 kusů parmy říční; 2000 kusů ročka podoustve říční; 2000 ks ostroretky stěhovavé a 3000 ks jelce tlouště. Vysazování probíhalo od jara do podzimu. V jarním období byl vysazen lipan v lokalitě Sudoměř, Kestřany a Zátaví. Parma byla rozvezena také na jaře po celém revíru Otava 1, Otava 2 a Blanice Vodňanská  1. Candáta jsme vysazovali ve dvou vlnách květen a červenec. Nakonec v říjnu došlo k vysazení zbytku reofilních druhů ryb rovněž rovnoměrně do všech rybářských revírů ve správě ČRS MO Písek. 

Jiří Marek předseda ČRS MO Písek.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap